Grunge

Styli_v_graficheskom_dizayne_grunge_1

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.